Menu

HISTORIA OSP MYŚLIBÓRZ

W dniu 17 marca 1957 r. na terenie naszej wsi powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Głównym założycielem tejże organizacji był druh Edward Czerniak, który zdobył zaufanie i ogromnie się zasłużył dla naszego społeczeństwa. Duży udział w zorganizowaniu jednostki miał także naczelnik sąsiedniej organizacji druh Czesław Głowacki z Radoliny oraz pełniący obowiązki naczelnika gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych; druh Stanisław Szumiński z Goliny. Pierwsze zebranie odbyło się w mieszkaniu prywatnym u druha Aleksandra Zarackiego, gdzie został wybrany pierwszy Zarząd OSP Myślibórz w składzie: Bugaj Władysław -komendant Czerniak Edward - sekretarz Zaracki Aleksander - skarbnik Szygenda Władysław - gospodarz Korzeniewski Adam - członek do spraw kulturalno-oświatowych Staśkiewicz Marian - członek zarządu Wybrany Zarząd zabrał się energicznie do pracy, głównie na odcinkach ochrony przeciwpożarowej i kulturalno - oświatowej ale także podjął działania w zakresie wyposażenia w sprzęt techniczny i zorganizowanie zaplecza. Pragnę poinformować, że społeczeństwo Myśliborza oraz okolicznych przyległych wsi było bardzo zadowolone z powstania tutejszej jednostki, ponieważ w nagłych przypadkach przy klęskach żywiołowych, ona pierwsza spełniała swą powinność w walce z żywiołem. Po krótkim czasie działalności, ówczesny Zarząd na wskutek usilnych starań, otrzymał skromny ale jakże potrzebny sprzęt przeciwpożarowy tzn.: jedną sikawkę ręczną, cztery odcinki węża, jedną prądownicę i jedną drabinę. Było to całe wyposażenie naszej jednostki. Sprzętem tym, nasza organizacja, posługiwała się przy gaszeniu pożarów oraz brała czynny udział w zawodach strażackich na terenie gminy jak i na terenie powiatu konińskiego. Pragnę nadmienić, że na prośbę Zarządu świętej pamięci ksiądz proboszcz Wiktor Krywęczyk udostępnił naszej jednostce pomieszczenie do przechowywania sprzętu w domu parafialnym. Mimo trudnych warunków straż niezwłocznie przystąpiła do ćwiczeń sportowo - bojowych. Już w dniu 19 maja 1957 r pierwszy raz wystąpiła na zawodach sportowo-pożarniczych w Radolinie i; zajęła tam I miejsce. Po jednorocznej działalności OSP Myślibórz wystąpiła na zawodach powiatowych, które odbyły się w Gosławicach i zajęła tam również I miejsce. Władze powiatowe ufundowały nagrodę w postaci motopompy M-800. W 1958 roku, przez społeczeństwo Myśliborza i okolicy został zakupiony sztandar, który służy naszej jednostce do dnia dzisiejszego. W tym czasie z inicjatywy Zarządu i dużym wsparciu całej jednostki został wybudowany i oddany do użytku zbiornik przeciw pożarowy, z którego niejednokrotnie czerpano wodę do gaszenia ognia. W 1966 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Myśliborzu wystąpiła z inicjatywą budowy "Domu Strażaka". Trudność kupna placu pod budowę spowodowało przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy. Po trzy letniej przerwie Zarząd OSP na Walnym Zebraniu w roku 1969 powołał komitet budowy; w skład, którego weszli druhowie: Borkowski Roman, Bugaj Władysław, Leśniewski Stanisław, Czerniak Edward, Pilarczyk Jan, Staśkiewicz Marian, Nowaczyk Albert, Szygenda Władysław. W tym samym roku uzyskano akt kupna placu pod budowę oraz zgromadzono materiał potrzebny do budowy. W dniu 9 sierpnia 1971 r odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego budowy "Domu Strażaka". Rok później budowa została wstrzymana, ze względu na brak materiałów i wykonawcy. Po półtorarocznej przerwie i zgromadzeniu potrzebnych środków, budowę kontynuowano dalej, gdzie po wykonaniu parteru prace zostały znów wstrzymane. Po wielu trudnościach, 26 czerwca 1977 r o godz. 16:00 nastąpiło uroczyste otwarcie wybudowanego w czynie społecznym "Domu Strażaka". Uroczystość otwarcia połączona została z jubileuszem XX-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu. Wartość domu Strażaka" wyniosła ok. 3,5 mln zł, z czego większa część została wypracowana przez druhów strażaków, Koło Gospodyń Wiejskich, młodzież oraz pozostałych mieszkańców Myśliborza i okolicy. W następnych latach Zarząd OSP kierował środki pieniężne na wzbogacenie naszego zaplecze w postaci studni i doprowadzenia wody do obiektu. Dom Strażaka spełnia dziś rolę ośrodka kulturalno oświatowego i jednocześnie stanowi pełne zaplecze bojowe naszej jednostki. Z obiektu tego korzysta całe okoliczne społeczeństwo; W roku 1994 na podstawie wniosku Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Golinie został nam przyznany przez Urząd Miejski samochód marki "Żuk", który służy nam także dzisiaj. W ostatnich latach skupialiśmy się na udoskonalaniu naszego obiektu, między innymi w czynie społecznym przeprowadziliśmy remont pomieszczeń socjalnych, wymieniliśmy okna, odnowiliśmy parkiet. Cały czas dostosowujemy sprzęt bojowy i osobiste wyposażenie strażaka do obowiązujących standardów, żebyśmy mogli brać czynny udział w ratowaniu mienia i ludzi. Nasza jednostka z wielkim zaangażowaniem i determinacją w bohaterski sposób niesie ratunek bliźniemu, co udowodniła, będąc liderem w ilości wyjazdów do akcji ratowniczych w gminie. Pragnę jeszcze poinformować, że funkcje Prezesa naszej jednostki przez minione 50 lat pełnili: druh Kazimierz Nawrot, Roman Borkowski, Henryk Pomocka, Władysław Szygenda, Władysław Bugaj, Kazimierz Subtelny. Obchodząc ten piękny jubileusz 50 lecia, my strażacy czujemy się nadal w obowiązku pracować w naszej organizacji dla dobra całego społeczeństwa i tam gdzie zajdzie potrzeba nigdy nie może nas zabraknąć.; Obecnie nasza jednostka liczy 37 członków czynnych, 2 członków honorowych i 123 wspierających. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślibórzu działa w składzie: Prezes druh Marek Pilarczyk, naczelnik druh Janusz Maciejewski, skarbnik druh Mieczysław Wieczorek sekretarz druh Mirosław Staśkiewicz gospodarz druh Robert Czerniak członkowie zarządu druh Robert Wieczorek i druh Tomasz Staśkiewicz Potrzeba istnienia naszej jednostki, przez 50 lat ujawniła się niejednokrotnie, gdzie przez szybką interwencję ogień bywał stłumiony przez Ochotniczą Straż Pożarną z Myśliborzu. Gaszenie ognia to nie jedyne zadanie stawiane przed Ochotnicza strażą Pożarną, ale podejmowanie różnych innych wyzwań w walce z żywiołem. Należy także pamiętać o roli kulturalno - oświatowej, krzewieniu sportu i łączeniu społeczności wiejskiej; Nasza jednostka tym wszystkim wyzwaniom stara się podołać i z pomocą mieszkańców Myśliborza, wymagania stawiane przed OSP na pewno będą zrealizowane.

Aktualnie jesteś:

gościem na naszej stronie
statystyka