Menu

Zarząd od 15.01.2011

Prezes:
Marek Pilarczyk

V-ce Prezes:
Tomasz Staśkiewicz

Naczelnik:
Janusz Maciejewski

Zastępca Naczelnika:
Marek Kobierski

Sekretarz:
Robert Wieczorek

Skarbnik:
Mieczysław Wieczorek

Gospodarz:
Tomasz Sikorski

Członkowie Zarządu:
Dawid Puszkarek
Kazimierz Substelny

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Tadeusz Bąkowski

Członkowie:
Kazimierz Szymański
Marek Karnafel

Aktualnie jesteś:

gościem na naszej stronie